صفحه شخصی بهنام درخشی   
 
نام و نام خانوادگی: بهنام درخشی
استان: کردستان
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: ارشد
شغل:  سرپرست دستگاه نظارت
تاریخ عضویت:  1398/03/09
 روزنوشت ها    
 

 کنترل سازه بخش عمران

7

بعد از طراحی اولیه و کنترل نتایج ویا بعد لازم است یک بار کل سازه طراحی شده کنترل گردد. تا اطمینان حاصل کرد که نتایج بدست آمده صحیح و دقیق است. به همین منظور تعدادی از کنترل‌هائی که در زمان طراحی یک سازه چه بتنی و چه فلزی بایستی انجام گیرد. این منترل‌ها را در چندین بخش می‌توان دسته بندی نمود:

الف- کنترل‌های مدل سازی
ب- کنترل‌های تعاریف نرم‌افزاری
ج- کنترل تعریف مشخصات و اختصاص آنها
د- کنترل تنظیمات طراحی
هـ-کنترل طراحی

الف- کنترل‌های مدل سازی
۱- مقطع ( مساحت و ابعاد ) ستون طبقه بالاتر از طبقه زیرین خود بیشتر نباشد.
۲- ارتفاع تیر فرعی از تیر اصلی بیشتر نباشد.
۳- تیرهای هم امتداد روی هم کشیده نشده باشند.
۴- ستون‌ها مفصل نشده باشند.
۵- کنترل مقید بودن پای ستون‌ها
۶- کنترل اینکه تیرها از روی هم عبور نکرده باشند.
۷- مقاطع تیر، ستون و بادبند به جای یکدیگر اختصاص نیافته باشند

ب- کنترل‌های تعاریف نرم‌افزاری
۱- کنترل ترکیب بارها و ضرایب آنها
۲- کنترل تابع طیف پاسخ در تعریف بارهای دینامیکی
۳- کنترل تعریف بارهای زلزله
۴- کنترل بارهای مرده و زنده
۵- کنترل ترکیب بار P-Delta

برگرفته از : payzhin.blog.ir

دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 12:51  
 نظرات